Správcem webové stránky www.skrytysvetnasiduse.cz je Lucie Langerová, email: skrytysvetnasiduse@gmail.com, tel.: 608 971 861

dále jen „správce“

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Údaje poskytnuté klientem při komentování příspěvků na webové stránce www.skrytysvetnasiduse.cz, tedy jméno, příjmení a e-mail, nejsou žádným způsobem dále zpracovávány ani shromažďovány. Slouží pouze pro možnosti komentování příspěvků přes sociální síť Facebook.

Kdo má přístup k údajům?

S ohledem na to, že jsou komentáře přidávané přes sociální síť Facebook, prostudujte prosím Zásady zpracování údajů této sítě.

Bezpečnost

Uživatel komentuje příspěvky dobrovolně a z vlastní vůle čímž na sebe bere veškerou zodpovědnost za své konání. Správce nenese žádnou zodpovědnost za důsledky uživatelova konání.

Platí od 14.11.2019


Komentář