jsou naše základní složky. Jsou to naše priority.

A úplně stejně jako je jím láska, tak úplně stejně jsou jím peníze. Ani bez jednoho se (v dnešním světě) nedá existovat.


Téma

LÁSKY

Ať chceme nebo ne, všechno funguje skrze vztahy. Rodinné, partnerské, pracovní… A naše fungování závisí na tom, jak je „zvládáme“.

přejít na téma

SEBELÁSKY

přejít na téma

PARTNERSKÉ LÁSKY

přejít na téma

MATEŘSKÉ LÁSKY

přejít na téma

SKUTEČNÉ LÁSKY


Téma

RODINY


Téma

FINANCÍ


Téma

STRACHU


Téma

KOMUNIKACE


Komentář